Hastane ve Önemi Nedir?

İnsanoğlunun toplumsal olarak şehirleşmeye başlaması şüphesiz ki; topraktan ürününü elde etmesi yani yerleşik hayata geçmesi ile mümkün olmuştur. Yerleşik hayata geçen insanoğlu, pek çok ürününü topraktan elde etmeye başlamış ve bunun yanında farklı gelir kapılarını da aralamıştır. Şehirleşme, devletleri meydana getirmiş devletler de kendilerine has yönetim sistemleri ile belli bir düzen sağlamayı amaçlamıştır.

Kendi sistemini kuran devletler gerek yazılı anayasal kurallar gerekse yazısız kurallar ile toplumları yönetmeye, top yekûn bir ekonomik hareketi ve döngüyü sağlamak için üretim yapmaya odaklanmışlardır.

Devlet sistemlerinin ortaya çıkması sosyal anlamda pek çok yeniliği de doğurmuştur. Halkların artık düzenli bir yaşam arayışı, düzenli hayat kurabilmeleri sosyal anlamda da bir takım refah seviyelerine erişmesi anlamına gelmiştir. Sonuç olarak insanları memnun edecek pek şok sosyal değişim de başlamıştır.

 

Hastane bunlardan sadece bir tanesidir. Hastane kavramı nedir önemi nedir ve insanların sağlık arayışında hastanelerin katkıları nelerdir bu gibi temel soruları bu başlık altından sizlerle paylaşacağız.

Hastane Nedir?

Hasta olanların, belli yaşam fonksiyonlarını kaybedenlerin veya vücudunda farklı alanlarda rahatsızlık bulunan bireylerin sağlığına tekrar kavuşması için tedavi edildiği merkezi sistemlere verilen isimdir. Bu kurumlar ülke içinde Sağlık Bakanlığı kurumuna bağlı olarak görevlerini yürütürler. Pek çok şehir ve bunlara bağlı olan ilçelerde pek çok hastane vardır, dolayısıyla insanlar bu kurumdan faydalanmak istedikleri taktirde ulaşımları da oldukça kolay şekilde olabilmektedir.

Hastaneye bağlı olarak çalışan ambulans sistemleri ile hastalar gerek kaza yerleri gerekse evlerinden alınarak hastanelere getirilmekte ve burada tedavi altına alınmaktadırlar. Böylece hastanelerin taşıma işlemlerini de yine sağlık bakanlığı bünyesine bağlı olan ambulanslar yapmaktadır.

Devlet Hastanelerinin, acil durumdaki hastaları taşımakla yükümlü  olan 112 Acil Hizmeti vardır. Acil Çağrı Merkezi olarak hizmet veren bu birim; kazalarda, acil durumlarda hastaya en kısa sürede ulaşarak müdahale eden ve en yakın hastaneye taşıyan ambulans ekibini yönetir, yönlendirir.

Hastane Önemi

Günlük yaşantımızda hastaneler halkın sağlık işlemlerini yürüten kurumlardır. Bu kurumlar; rahatsız olan bireylerin iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için önemli kurumlardır. Sosyal devletin gerekliliklerinden birisi olan sağlık hakkı Sağlık Bakanlığı’na bağlı bu kurumlar tarafından yürütülmektedir.

İnsanoğlu bağışıklık sistemi bakımından oldukça zayıf bir yapıya sahiptir. Mevsim değiştiğinde, kış ortasında veya yaz aylarında, ilk baharın gelişinde hastalanabilmekte, en ufak hava değişimlerinden etkilenebilmektedir.

İşte bu gibi durumlarda hastaneler topluma her zaman faydalı olmak adına çalışan, karşılıksız olarak görevini yürüten kurumlardan birisidir.

Yine Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Sağlık Ocakları da pek çok mahallede yerel olarak halkı hizmet götüren kurumlar olarak bilinmektedir.

 

Hastanelerin Sağlıklı Toplum İçin Önemi

Hastaneler ortaya çıkan virüslerin bastırılması, buna uygun ilaçlar kullanılması gibi pek çok alanda çalışmalar yaparken, toplumdaki bireylerde görülen virüslerin tespiti ve bunlara en iyi şekilde ortadan kaldırılmasını sağlayacak ilaçların gerek yurt içi gerekse yurt dışından getirilmesi yönünde pek çok çalışmayı yürüten kurumlardır. Dolayısıyla hastaneler sadece hastaların rahatsızlıklarını tedavi etmenin yanında tespit işlemini de uygulayarak bu konuda rapor dahilinde gerekli kurumlara gönderir. İlgili kurumlar bu raporlar dahilinde ortaya çıkan rahatsızlıkların giderilmesine yönelik çalışmalar başlatarak toplumun bundan etkilenmesini en az seviyeye indirir.

Sonuç olarak hastaneler bireyin sağlık hizmeti alabilmesi için gerekli olan kurumlardır bu kurumların zarar görmesi toplumda ciddi sorunları ortaya çıkarabilecektir. Bu yüzden sağlık hizmeti sosyal bir devlet için en temel ücretsiz ve karşılıksız hizmetlerden birisidir.

Hastanelerin Gelecekteki Yeri

Teknolojinin gelişmesi ve dünyanın değişmesi küreselleşmesi ile birlikte pek çok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Özellikle son dönemlerde ülkemizde de teknoloji ile sağlık alanı birleştirilerek topluma farklı şekillerde hizmet verilmektedir. Özellikle E-Nabız sistemi hastanın yaşadığı tüm rahatsızlıkları kayıt altına alarak gelecekte uygulanacak olan tedavilerde bunlar göz önüne alınması amaçlanmaktadır.

Hastanelerin gelecekteki yeri teknoloji ile tamamen içli dışlı olacak olması bence büyük avantajları da beraberinde getirecektir. Özellikle hastane alanında teknoloji bir geçiş sürecindedir. İnsan emeğinin en aza indirilmesi aynı zamanda bir takım aksaklıkları da ortadan kaldıracaktır. Son yıllarda E-randevu sistemi bu konuda büyük bir adım olmuş ve pek çok hasta için rahatlatıcı olmuştur. Son dönemde uygulanan E-Nabız sistemi de aynı şekilde bizlere hastanelerin teknoloji ile tam olarak içli dışlı olduklarında neler ortaya çıkarabilecekleri konusunda bir fikir vermektedir.

Kapalı