Poliklinik ve Önemi Nedir?

Poliklinik denildiği zaman aklımıza ilk gelen şey Hastane‘dir. Hastanelerimizde pek çok farklı alanda bulunan poliklinikler hastaların hangi alanda tedavi edileceklerini ve rahatsızlık yaşayan hastanın rahatsızlığı ile ilgili olarak polikliniğe başvuruda bulunması gerektiği belirtilmektedir. Poliklinik bu bağlamda hastanelerde olmazsa olmaz bir ayrışma alanıdır.

Poliklinik Nedir?

Pek çok farklı hastalığın ön tanılarının yapıldığı ve tedavilerinin uygulandığı alana verilen bir isimdir. Poliklinik kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir.

Bazı hastanelerde Poliklinik ve Klinik olarak ayrılmaktadır, pek çok kişi adının ne anlama geldiğini bilmeden bu kelimeyi yanlış şekilde telaffuz etmektedir. Şimdi bu iki kelime arasındaki farklar nelerdir bunlara göz atalım.

Poliklinik ile Klinik Arasındaki Fark

Öncelikle Poliklinik ve Klinik kavramlarının birbirleri ile ne derecede ilişkisi olduklarına bir bakalım ve anlamlarını öğrenelim:

Poliklinik, hastalıklarının incelenip tedavisinin yapıldığı alandır.

Klinik, hasta bakımı yapılan alandır.

Poliklinikler Nelerdir? Hangi Alanlarda Çalışır?

Poliklinikler çeşitli, birbirinden farklı hastalıkları inceleyen ve tedavisi için gerekli çalışmayı gösteren hastanelerin ilgili bölümleridir. Poliklinikler genel olarak pek çok dala ayrılır. Bu polikliniklerin her birinin kendi uzmanlık alanları vardır. Bu alanlarına yönelik çalışmaları yürütürler. Hastaların rahatsız oldukları bölge ile ilgili polikliniğe başvurmaları gerekmektedir. Bunu genel olarak hastanenin hasta kabul servisinde çalışan görevliler üstlenmektedir. Ancak genel olarak poliklinikler

Şimdi sizlere pek çok büyük hastanede bulunan polikliniklerin neler olduğunu ve çalışma alanlarından bahsedeceğiz.

Enfeksiyon hastalıkları polikliniği:

Genel olarak hastaların bazı hastalıklara karşı iltihaplanma gibi durumların oluştuğu hastalıklarda tedavilerinin yürütüldüğü kısım olarak bilinir. Burada genel olarak enfeksiyon ve enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar incelenir.

Ortopedi polikliniği:

Ortopedi genel olarak kişinin kas, kemik yapısıyla ilgilenmektedir. Yani kasların sorun olan ve kırık, çıkık, fıtık gibi hastalıklardan mustarip olan kişiler bu alana başvurmakta ve tedavileri bu poliklinik üzerinde gerçekleştirilmektedir. Ortopedi bölümü pek çok hastanede bulunan bölümlerdendir.

Nöroloji polikliniği:

İnsanın sinir sistemi üzerinde meydana gelen birtakım rahatsızlıklar vardır, sinir ve sinire bağlı yaşanan rahatsızlıkların çözümüne ve tedavisine ilişkin tedaviyi nöroloji bölümü üstlenmektedir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği:

Adı üstünde olan bu bölüm damarlarda meydana gelen hasarların incelenmesi ve buna bağlı olarak kalp hastalıklarının ortaya çıkmasını inceler. Damar tıkanıklıkları yine tıkanıklığa bağlı olarak ortaya çıkan kalp rahatsızlıkları bu hastalarda görülen en büyük sorunlardan birisidir.

Göğüs hastalıkları polikliniği:

Bu bölümde solunum sistemi ile ilgili meydana gelen rahatsızlıklar incelenmektedir. Solunum insan yaşamı için en önemli fonksiyonlardan birisidir. Sağlıklı solunum yapamayan bir kişinin yaşamı da bu oranda sağlıksız olmaktadır. Bu yüzden göğüs hastalıkları polikliniği bu alanda yaşanan rahatsızlıkları incelemektedir.

Kardiyoloji Polikliniği:

Kalbimiz, yaşam kaynağımızdır. Kalbimizin sağlıklı çalışması bizim de yaşamımızın sağlıklı olmasını anlamlı kılmaktadır, kardiyoloji bölümü de kalbin çalışması üzerinde inceleme ve araştırmaları yapar.

Kulak Burun Boğaz Polikliniği:

Bu organlarımızda meydana gelen rahatsızlıkları inceler ve tedavi eder.

Çocuk Sağlığı Polikliniği:

Hayatımıza anlam katan en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın rahatsızlıklarını inceleyen ve tedavisini üstlenen bölümdür. Çocuklarda ortaya çıkan bir takım rahatsızlıklar bu bölüm tarafından tedavi edilmektedir.

Göz Hastalıkları Polikliniği:

Gözlerimizde zaman zaman pek çok sorun ortaya çıkabilmektedir, bu bölüm ise göz hastalıklarını inceleyen ve tedavi eden bir bölümdür.

Beyin Cerrahisi Polikliniği:

Yaşamımız için en önemli organlarımızdan olan beynimizin işleyişini, fonksiyon bozukluklarını inceleyen bu poliklinik beynimiz ve kafatasımız ile ilgili problemleri inceleyen ve tedavisini üstlenen bir bölümdür.

Plastik Cerrahisi Polikliniği:

Vücudumuzda gerek görsel anlamda gerekse işlevsel anlamda uygulanması gereken değişiklikleri uygulayan ve tespit eden bölüm olarak bilinir. Bu bölümde genel olarak işlevsel ve görsel değişiklikler uygulanmaktadır.

Hastanelerde, bu ve bunlar gibi pek çok poliklinik bulunmaktadır. Bizler burada sizlerin hastanelerde sık sık görebileceğiniz poliklinikleri listeledik. Bu polikliniklerde pek çok hasta gün içinde tedavi ve hastalık tespiti yapılmaktadır. Sağlık bakanlığına bağlı olarak çalışan hastanelerin tümünde bu poliklinikler mevcuttur çünkü hastalıkların pek çoğu bu polikliniklerde bulunmaktadır.

Kısacası poliklinikleri kendi dallarında uzman olan kişilerden oluşmuş ve ortaya çıkmış olan hastanenin dalı olarak gösterebiliriz. Her bir polikliniğin hizmet dalı başkadır ve en önemlisi kendi alanlarında uzmandır.

Kapalı