Tıbbi Birimler

Dahiliye

İç Hastalıkları | Dahiliye

İç hastalıkları yani dahiliye branşı bilimsel tıbbın vazgeçilmez temel dallarındandır. İç hastalıkları; nefroloji (böbrek hastalıkları ve hipertansiyon), endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları (hormaonal hastalıklar, diyabet, obezite, guatr, oseoporoz vb.), onkoloji (kanser hastalıkları), hematoloji yani kan hastalıkları, romatoloji, immünoloji (romatizmal hastalıklar ve bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklar) ve gastroenterolojinin (sindirim sistemi ve karaciğer rahatsızlıkları) alt birimlerini içermektedir.

Gastroenteroloji ve Endoskopi Ünitesi

Sindirim sistemi ağız boşluğundan başlar, yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, ince bağırsaklar, kalın bağırsak olarak devam eder ve anüste sonlanır. Gastroenteroloji birimi, hepatoloji olarak bilinen karaciğer hastalıklarını da bünyesinde barındırmaktadır. Ünitede, GÖRS (gastoözefageal reflü sendromu), gastrit, mide ülseri ve bağırsak kanalının herhangi bir bölümündeki ülserler, iltihabi bağırsak hastalıkları, irritable bağırsak sendromu (spastik kolon), hemoroid gibi hastalıkların teşhis, tedavi ve izlenimi, gerektiğinde diğer branşlar ile konsültasyonlar ve uzman diyetisyen eşliğinde yapılır. Videoendoskopi ünitesinde tanısal ve tedavi amaçlı endopskopi uygulamaları yapılır.

Videoendoskopi

Videoendoskopi ünitesinde rutin olarak özefagus (yemek borusu), mide, oniki parmak bağırsağı ve kolon (kalın bağırsak) ile ilgili hastalıklar, tetkik ve tedavi edilir. Anormal kilo kaybı, proton pompa inhibitörü olarak gruplandırılan ilaçlara rağmen geçmeyen üst karın ağrıları, melena (büyük abdestin koyu-siyah renkli olması), kanlı dışkılama, dirençli bulantı ve kusmalar, kanla karışık kusma, kahve telvei şeklinde kusma uyarıcı alarm septomlarıdır. Hastalar bu problemlerden herhangi biriyle karşılaştığında acilen doktora başvurmalıdır.

Gastroözefageal Reflü Hastalığı

Toplumda oldukça sık görülen, mide içeriğinin yemek borusuna kaçması ve hatta ağız boşluğuna kadar ulaşması ile oluşan; hastaların ağıza acı su gelmesi, göğüste yanma hissi, dirençli kuru öksürük, ses kısıklığı, yenilen gıdaların ağza gelmesi gibi şikayetler ile başvurduğu bir durumdur.
Özefagus (yemek borusu) ile ilgili özefajit (yemek borusu iltihabı), ülser, kanser, polip, divertikül (cep oluşumu) gibi durumlar yutma güçlüğü, göğüste ağrı, baskı hissi, yutarken takılma hissi gibi şikayetlere neden olabilmektedir.

Dispepsi | Hazımsızlık

Gastroenteroloji polikliniklerine başvuran hastaların oldukça büyük bölümünü oluşturmaktadır.

Mide ve Oniki Parmak Bağırsağı Ülserleri

Üst karın bölgesinde ağrıya neden olmaktadır. İlerleyen ülserler delinme, kanama, başka organlara açılma gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. İnce bağırsak hastalıkları, radyolojik olarak ilaçlı pasaj grafileri, enteroklizis gibi yöntemlerle teşhis edilirken, enteroskop denilen cihazla endoskopik inceleme imkanı bulmaktadır.

Kolon Hastalıkları | Kalın Bağırsak

Kolon hastalıkları; benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) olarak sınıflandırılabilir. İshal, karın ağrısı, kabızlık, kanlı dışkılama, siyah renkli dışkılama kolon hastalıklarına ait şikayetlerin başında gelmektedir. Polip, divertikül, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, crohn hastalığı) temel olarak benign hastalıklardır. Kolon kanseri erken teşhis edildiğinde, cerrahi ve sonrasında kemoterapi gibi tamamlayıcı tedaviler ile tam tedavi edilebilmektedir. Tüm kolon hastalıklarının teşhisi ve bazı durumların tedavisi, kolonoskopi ile mümkün olabilmektedir.

İrritable Bağırsak Hastalığı | Spastik Kolon

İrritable hastalığı; karında şişlik, gaz, ishal, kabızlık gibi şikayetlere neden olmaktadır. Objektif olarak organik patolojinin bulunmadığının kanıtlanması, kolonoskopik inceleme ile mümkün olmaktadır. Ayrıca karaciğer, safra yolları ve pankreas ile ilgili hastalıkların teşhis, tedavi ve izlemi bu birim bünyesinde yapılır.

Kronik Hepatit

Temelde etkeni hepatit virüsleri olan, karaciğerin uzun dönemde gelişen iltihabi durumudur. Kronik hepatit etkeni olan virüsler; hepatit B, C, ve D’dir. Bu hastalıkların teşhisleri ve takipleri, serolojik kan testleri, biyokimyasal çalışmalar ve karaciğer biyopsisi ile sağlanmaktadır. Kronik hepatitler ilerlediğinde yıllar içerisinde siroz ve karaciğer kanseri meydana çıkabilmektedir.
Akut Hepatit
Karaciğerin ani gelişen virüs enfeksiyonudur. Hepatit A virüsü etkeni ile oluşur. Hepatit E virüsü, gebelerde ölümcül olabilir. Hepatit G virüsünün de akut hepatite neden olduğu düşünülmektedir.

Nefroloji ve Hipertansiyon

Böbrek hastalıkları ve hipertansiyon teşhis, tedavi ve izlemi bu birim bünyesinde yapılmaktadır.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Temel olarak diyabet (şeker hastalığı), osteoporoz (kemik erimesi), obezite (şişmanlık), tiroid hastalıkları (guatr) ve diğer hormonal sistemlerin hastalıklarıdır.
Osteoporoz (Kemik Erimesi)
Özellikle menopoz sonrası kadınlarda oldukça önemli bir problemdir. Osteoporoz teşhis, tedavi ve takibi; kemik yoğunluğu ölçüm cihazları ve duyarlı laboratuvar testleri ile yapılır.
Obezite (Şişmanlık)
Günümüzde ülkemizde de giderek artan sıklıkta görülen bir problem olarak önemini korumaktadır.

Romatoloji – İmmünoloji

Romatizmal hastalıklar ve bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklar Romatoloji-İmmünoloji Birimi bünyesinde teşhis, takip ve tedavi edilir. Romatoid Artrit, Sistemik Lupus Eritematosus, Ankilozan Spondilit ve diğer seronegatif artritler bu bölümün incelediği temel hastalıklardır.

Hematoloji – Onkoloji

Hematoloji kan ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. Demir eksikliği anemisi, talasemi, orak hücre anesimisi hastalıkları ve diğer anemi (kansızlık) ile ilgili rahatsızlıklar, bu birimin ilgilendiği en sık karşılaşılan hastalıklardır. Bunun yanında lösemi (kan kanseri), lenfoma (lenf kanseri) gibi rahatsızlıklar, birimin bünyesinde tetkik edilir.

Ülkemizde artan yaşam süresi ile kanser sıklığı giderek artmaktadır. Erken evrede teşhis edildiğinde meme kanseri, kolon kanseri gibi hastalıklar tam iyileşme ile sonuçlanabilmektedir.

Etiketler

Toprak Tozluoğlu

Bilgi Teknolojileri Uzmanı, üniversite mezunu. İnternet ve teknoloji üzerine tüm yenilikleri takip etmeyi seviyorum. Sağlık alanında topluma faydalı bilgiler aktarmak amacıyla Poliklinik Sağlık Portalı'nda özgün ve bilgi verici makaleler paylaşıyorum. İstanbul Devlet Hastaneleri ve Poliklinikleri'nin güncel haberlerini ziyaretçilerle paylaşıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı