Resmi BaşvurularSağlık Haberleri

İşe Giriş İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, işe başlamadan önce sağlık taraması yapılması ve rapor alınması gerekmektedir. Bu kapsamda çalışanların hassasiyetlerin saptanması ve riskli durumların belirlenebilmesi hedeflenmiştir.

İlgili yasaya göre “çalışanların sağlık muayeneleri; işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası ve meslek hastalığı ile sağlık nedeniyle verilen aralardan sonra tekrarlanacaktır. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen periyodik sağlık muayeneleri devam edecektir.

Diğer önemli bir madde; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta çalışacak kişiler bu işlerde çalışabileceklerine dair uygunluk raporu almadan işe giremeyeceklerdir.

Kanun kapsamında sağlık raporlarının işyeri hekimlerinden alınması esasını getirdi ancak İşyeri Hekimi tarafından verilecek rapora itiraz edilmesi gerekirse; itiraz başvurusu Hakem Hastanelerinden yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili Hakem Hastaneler ve Yetkili Sağlık Kuruluşları mevcuttur.

Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Yeni yapılan düzenlemelere göre İşe Giriş İçin Sağlık Raporu; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri yani OSGB ile İşyeri Hekimi gerçekleştirecektir. Sağlık gözetiminden doğacak olan ek ve reel maliyetler işveren tarafından karşılanmak zorundadır.

10’dan Az Çalışana Sahip İşyerleri

10’dan az sayıda çalışan varsa ve  ofis işyeri gibi az tehlikeli sektörlerde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışacaksanız; sağlık raporu olarak Aile Hekimi veya bir Devlet Hastanesi’nden alınacak rapor kabul edilebilir. Burada önemli olan kriter; işyerinin az tehlikeli sektörde olması gerektiğidir.

Özel Hastanelerden İşe Giriş Sağlık Raporu Alınır mı?

Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesi hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleri yer almaktadır. Bu sebepten dolayı özel hastaneler veya özel sağlık hizmeti sunucuları işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri için sağlık raporu veremez. Özel hastanelerden alınan işçi raporları bu madde yüzünden geçersizdir.

Sağlık Raporu Ücreti Ne Kadar?

Tek Hekim Sağlık Raporu için: Sağlık Bakanlığı Fiyatı 50 ₺, Üniversite Fiyatı 75 ₺

Sağlık Kurulu Raporu için: Sağlık Bakanlığı 200 ₺, Üniversite Fiyatı 300 ₺

Aile hekimlerinden ya da  İşyeri Hekimlerinden alınacak sağlık raporu ücretsizdir.

Etiketler

Toprak Tozluoğlu

Bilgi Teknolojileri Uzmanı, üniversite mezunu. İnternet ve teknoloji üzerine tüm yenilikleri takip etmeyi seviyorum. Sağlık alanında topluma faydalı bilgiler aktarmak amacıyla Poliklinik Sağlık Portalı'nda özgün ve bilgi verici makaleler paylaşıyorum. İstanbul Devlet Hastaneleri ve Poliklinikleri'nin güncel haberlerini ziyaretçilerle paylaşıyorum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı